TELIA VARMENNEPALVELUN INTUNE-PALVELUYleistä Intune-palvelusta

Telia Varmennepalvelu tarjoaa Hosted CA-asiakkaille Microsoft® Intune SCEP Proxy-palvelua, joka mahdollistaa asiakkaan yksityisen varmennepalvelun varmenteiden automaattisen levityksen organisaation päätelaitteisiin Microsoft Mobile Device Management-palvelun kautta.

Palvelun ominaisuudet

 • Telia CA Intune SCEP Proxy on lisäpalvelu Telia Hosted CA -palveluun. Asiakkaalla on oltava Hosted CA-palvelu Telialta, jotta Telia CA Intune SCEP Proxy voidaan ottaa käyttöön
 • Palveluun sisältyy asiakaskohtainen julkinen URL-osoite, johon asiakasorganisaation päätelaitteet ottavat yhteyden
 • Intune on Microsoftin pilvipalvelu, jolla asiakasorganisaatio hallinnoi työntekijöidensä päätelaitteita (MDM, Mobile Device Management). Asiakas itse ylläpitää Intune-palvelua ja määrittelee sinne SCEP-varmenneprofiileja, jotka kohdistetaan halutuille päätelaitteille.
 • Telia CA Intune SCEP Proxy on Telian palvelukomponentti, joka määritellään sovellukseksi asiakkaan Microsoft® Azure® AD -palveluun. Tämä mahdollistaa Telia Varmennepalvelun tuottamien varmenteiden turvallisen ja automaattisen levittämisen asiakkaan Android, iOS ja Windows-laitteisiin SCEP-profiileilla
 • Microsoft Intune-palvelu hoitaa varmenteiden jakelun. Telia CA Intune SCEP Proxy on välittäjälaite, johon asiakaslaitteet ottavat yhteyden saadakseen ja uusiakseen oman varmenteensa ilman loppukäyttäjältä vaadittavia toimia
 • Asiakaslaitteilla on mahdollista käyttää Intunella jaettuja varmenteita kaikkiin tavanomaisiin varmennekäyttötarkoituksiin kuten tunnistukseen tai allekirjoittamiseen
 • Varmenteet tulevat näkyviin Telia Certificate Manager-varmenneportaaliin ja ne voidaan revokoida tarvittaessa siellä
 • Haluttaessa palveluun voidaan sisällyttää erillinen Telia CA Intune SCEP-testipalvelu
 • Telia vastaa Telia CA Intune SCEP Proxy-komponentin asentamisesta ja 24/7/365 ylläpidosta

Hinnoittelu, tilaaminen ja käyttöönotto

 • Palvelulla on oma erillinen kuukausihinta. Sen lisäksi laskutetaan normaalit CA-, OCSP- ja loppukäyttäjävarmennekohtaiset hinnat määräperusteisella laskutuksella perussopimuksen hinnoilla
 • Tiedustelut Intune-palvelun tilaamisesta ja hinnoista:
 • Asennusvaihe tapahtuu yhteistyöprojektina, jossa Telia hoitaa varmennepalvelun ja SCEPin käyttöönottoasetukset. Asiakas vastaa Intunen asetuksista. Projektin aikana avataan tarvittavat yhteydet sekä luodaan tunnukset, profiilit ja konfiguraatiot. Projektin päätteeksi testataan toimivuus ja tehdään tuotantoonsiirto

SCEP on lyhenne sanoista Simple Certificate Enrollment Protocol. Kyseessä on standardi, jota käytetään käyttäjä- ja laitevarmenteiden luomiseen ja levittämiseen päätelaitteisiin.