TELIA CA PROXY-PALVELUYleistä Telia CA Proxy-palvelusta

Telia Varmennepalvelu tarjoaa Hosted CA-asiakkaille Telia CA Proxy-palvelua, joka mahdollistaa Telian laadukkaan varmennepalvelun varmenteiden käytön asiakkaan tietojärjestelmissä itseallekirjoitettujen Microsoft-varmenteiden sijaan.

Palvelu yhdistää Microsoftin hyvin toimivat varmennejakeluprosessit ja korkean turvatason varmenteet.

Telia-varmennepalvelun avulla vältät investoimasta omaan PKI-osaamiseen.

 • Telian PKI-prosessit ovat laadultaan huippuluokkaa ja vuosittain julkisesti auditoituja
 • Palvelun asiakkaana saat oikeat ja ajanmukaiset varmennelaajennukset, algoritmit ja PKI-toimintatavat
 • CA-tason avaimet ovat HSM-laitteissa (Hardware Security Module) korkean tason suojassa turvaluokitetuissa tiloissa
 • Kaikki prosessit ovat dokumentoituja
 • Saat sekä julkisesti luotetut varmenteet, että edulliset yksityiset varmenteet samalla toimintatavalla

Soveltuu kaikkiin digitaalisten varmenteiden käyttötapauksiin, esim.

 • X802.1xr- laitevarmenteet työasemiin ja tarvittaessa myös puhelimiin
 • SMIME-varmenteet sähköpostin salaamiseen
 • Käyttäjävarmenteet vahvaan tunnistamiseen
 • Palvelinvarmenteet nettisivuille ja muihin verkkolaitteisiin

Toimintaperiaatekuva

Palvelun ominaisuudet

 • Asiakas-CA luodaan ja avaimet suojataan Telian HSM-laitteilla
 • Telia CA Proxy-ohjelmisto asennetaan 1-2 asiakkaan AD-palvelimelle
 • Normaalit Windows-varmennepyynnöt reititetään HSM-ympäristöön
 • Telian kanssa sovitaan alussa varmenteiden sisältö ja tarkistukset
 • Nykyinen suositus on ottaa käyttöön offline-Root-CA ja sen alle subCA eri varmennelajeja varten
 • OCSP (Online Certificate Status Protocol) on valinnainen, CRL (Certificate Revocation List) kuuluu aina palveluun
 • Palveluun kuuluu Telian varmenneportaali. Portaalissa ovat hallittavina seuraavat varmennelajit:
  • Julkiset TLS-varmenteet
  • AD-verkkojen yksityiset varmenteet
 • Portaalin kautta sujuvat seuraavat hallintatoimet:
  • Varmenteen revokointi, eli käytöstä poisto
  • Julkisten ja yksityisten varmenteiden luominen itsepalveluna
  • Vanhenemisvaroitukset halutuista varmenteista

Hinnoittelu, tilaaminen ja käyttöönotto

 • Palvelulla on kuukausihinta. Hintaan vaikuttavat:
  • CA-varmenteiden (juurivarmenne ja myöntävän tason varmenteet) lukumäärä
  • loppukäyttäjätason varmenteiden lukumäärä
  • OCSP-palvelun maksu
 • Tiedustelut Telia CA Proxy-palvelun tilaamisesta ja hinnoista:
 • Asennusvaihe tapahtuu yhteistyöprojektina, jossa Telia hoitaa varmennepalvelun käyttöönottoasetukset ja CA-varmenteiden luonnin. Seuraavassa vaiheessa sovitaan varmenteiden sisältö ja suoritettavat tarkistukset. Telia ja asiakas asentavat yhdessä asiakasverkkoon Telia CA Proxy-palvelun. Projektin päätteeksi testataan varmenteiden luonti, toimivuus ja tehdään tuotantoonsiirto